Instrukcja założenia konta na portalu mysdprog.com

Aplikacja SDProg wymaga zakupu kluczu licencyjnego oraz założenia konta na portalu:
https://mysdprog.com/backend/login?_locale=pl

Użytkownik wchodząc w aplikacje widzi panel logowania. W przypadku braku konta bądź w przypadku błędnego hasła należy przejść na portal mydsprog.com. Można zrobić to klikając w „Zarejestruj się” bądź „Zapomniałeś hasła?”.

 

W przypadku zakładania konta użytkownik jest zmuszony do wypełnienia wszystkich pól. Adres email jest wymagany do potwierdzenia konta oraz ten adres posłuży potem jako login do aplikacji SDProg. Hasło również będzie wymagane do wprowadzenia w aplikacji.

Kolejno otrzymując klucz licencyjny należy go w prowadzić w odpowiednie pole w formacie „1234-1234-1234” oraz wybierając odpowiedni przedrostek kodu.

Uzupełniając wszystkie dane jest możliwe założenie konta poprzez przycisk „Zarejestruj się”.

W przypadku wszystkich poprawnych danych pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie adresu email na który został wysłany link aktywacyjny.

Otwierając aplikację odpowiedzialną za obsługę poczty należy sprawdzić otrzymany mail od portalu mysdprog. Potwierdzając konto poprzez kliknięcie w link, użytkownik posiada aktywne konto. Warto pamiętać że wiadomość może trafić do folderu spam!

Informacja o udanym potwierdzeniu konta zostanie wyświetlone na ekranie użytkownika.

W tym momencie użytkownik może w pełni korzystać z aplikacji SDProg poprzez wprowadzenie tych samych danych logowania w aplikacji SDProg.

Po prowadzeniu poprawnie danych logowania aplikacja powinna odblokować dostęp i uruchomić główne okno aplikacji.

Założenie konta na portalu mysdprog.com użytkownik jest w stanie monitorować ilość zalogowanych urządzeń na danym koncie oraz ma dostęp do zakupionego klucza licencji.

W przypadku zalogowania aplikacji na dwóch urządzeniach, użytkownik logując się na portalu jest w stanie usunąć wybrane urządzenie z listy urządzeń.