Poskytnutie osobných údajov, ako aj súhlas s ich spracovaním sú úplne dobrovoľné. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame len v rozsahu a na účel, na ktorý ste udelili súhlas. Ak sa však rozhodnete neposkytnúť nám údaje potrebné na vybavenie objednávky a nesúhlasíte s ich spracovaním, vašu objednávku bohužiaľ nebudeme môcť vybaviť.
Nezabudnite, že kedykoľvek máte:
• právo na prístup k svojim osobným údajom
• právo požadovať opravu vašich osobných údajov a ich aktualizáciu,
• právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov,
• právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
• právo na prenosnosť osobných údajov,
tieto práva si môžete uplatniť sami vykonaním potrebných činností a využitím našej pomoci, ktorú Vám radi poskytneme.
Ďalej by sme vás chceli informovať, že máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov.
Uisťujeme Vás, že naša spoločnosť dodržiava reštriktívnu politiku ochrany osobných údajov a funguje na základe ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri o spracúvaní osobných údajov a o voľnom toku týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“). Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a vynakladáme maximálne úsilie, aby sa táto úroveň každým rokom zvyšovala. Veríme, že prečítanie našich zásad ochrany osobných údajov vám umožní cítiť sa bezpečne a užívať si nakupovanie na SDPROG.COM.
I. Kto je správcom osobných údajov SDPROG.COM?
Správcom osobných údajov SDPROG.COM (ďalej len Správca), teda zodpovedným za zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov je:
E-VOLT Wojciech Zaremba
Sołonka 58 ulica,
36-043 Straszydle
Poľsko
NIP 8133518935
II. Ako chránime a uchovávame vaše osobné údaje?
Správca zaviedol na SDPROG.COM Zásady bezpečnosti osobných údajov a Zásady bezpečnosti IT systému, ktoré zabezpečujú efektívnu ochranu Vašich osobných údajov.
Medzi najdôležitejšie prvky systému ochrany osobných údajov patrí:
• prístup k vašim osobným údajom majú len tí zamestnanci spoločnosti SDPROG.COM, ktorí boli vyškolení v súlade s politikou ochrany osobných údajov a podpísali príslušné záväzky na ich ochranu.
• IT systém SDPROG.COM spĺňa všetky štandardy ochrany osobných údajov.
Na zabezpečenie ochrany spracúvaných údajov boli uplatnené technické a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami uvedenými v ustanoveniach o ochrane osobných údajov vrátane nariadenia ministra vnútra a správy z 29. apríla 2004 o dokumentácii o spracúvaní osobných údajov a technických a organizačných podmienkach, ktoré by mali spĺňať zariadenia a IT systémy používané na spracúvanie osobných údajov (z. z. č. 100, bod 1024) a usmernenia nariadenia GDPR.
Správca dodržal všetky zákonom stanovené povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov.
Poskytnuté osobné údaje bude správca uchovávať dovtedy, kým nevznikne základ pre ich spracovanie – teda v prípade súhlasu do jeho odvolania, obmedzenia alebo iných úkonov obmedzujúcich tento súhlas, v prípade nevyhnutnosti údajov pre plnenie zmluvy – po dobu jeho plnenia alebo do obmedzenia nárokov z toho vyplývajúcich, a ak je základom spracovania údajov oprávnený záujem Správcu – kým tento oprávnený záujem trvá.
III. Prečo a aké osobné údaje požadujeme?
A. Registrácia
Pri registrácii uveďte údaje potrebné na založenie účtu na SDPROG.COM, aby ste nemuseli strácať čas vypĺňaním celého objednávkového formulára pri každom ďalšom nákupe. Registráciou šetríte čas a peniaze, pretože registrovaní zákazníci sa zapájajú do vernostného programu a získavajú zľavy na už uskutočnené nákupy.
Registrovaný zákazník si po prihlásení môže overiť aj stav zadanej objednávky a históriu uskutočnených nákupov. Registrovaný a prihlásený zákazník môže kedykoľvek samostatne opraviť, doplniť alebo vymazať údaje zo SDPROG.COM
Pri registrácii prosím:
• meno a priezvisko – potrebné na neskoršie vystavenie predajného dokladu a adresu balíka;
• adresa (ulica, číslo domu / alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) – potrebné, aby sme mohli zásielku neskôr adresovať;
• e-mail – potrebný na komunikáciu súvisiacu s používaním SDPROG.COM
• telefónne číslo – potrebné v prípade výberu niektorých spôsobov doručenia (vyžadujú prepravcovia)
Údaje poskytnuté pri registrácii spracúva výhradne SDPROG.COM a nepoužívajú sa akýmkoľvek iným spôsobom.
B. Zadanie objednávky
Pri zadávaní objednávky nám prosím uveďte údaje potrebné na vybavenie objednávky, ktoré sú v prípade registrovaných a prihlásených zákazníkov čiastočne zbierané automaticky z údajov poskytnutých pri registrácii.
Pri objednávke uveďte:
• meno a priezvisko alebo názov firmy / inštitúcie – potrebné na vystavenie predajného dokladu a adresu balíka;
• adresa (ulica, číslo domu / alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) – potrebné na adresu zásielky;
• e-mail – potrebný na komunikáciu súvisiacu s realizáciou zmluvy;
• telefónne číslo – potrebné v prípade výberu niektorých spôsobov doručenia (vyžadujú prepravcovia).
Ak si zákazník pri zadávaní objednávky zvolí doručenie na inú adresu, ako je adresa uvedená pri registrácii alebo zadávaní objednávky, uveďte prosím aj:
• meno a priezvisko alebo názov firmy / inštitúcie – potrebné, aby sme balík adresovali ;
• adresa (ulica, číslo domu / alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) – potrebné na adresu zásielky;
• telefónne číslo na príjemcu zásielky – potrebné v prípade voľby niektorých spôsobov doručenia (vyžadujú prepravcovia).
Ak sa Zákazník pri zadávaní objednávky rozhodne pre vystavenie predajného dokladu na iné údaje, ako sú uvedené pri registrácii alebo zadávaní objednávky, uveďte dodatočne:
• meno a priezvisko alebo názov firmy / inštitúcie – potrebné na vystavenie dokladu o zľava;
• adresa (ulica, číslo domu / alebo číslo domu a bytu, PSČ a mesto) – potrebné na vystavenie dokladu o predaji;
• DIČ – potrebné na vystavenie dokladu o predaji.
Údaje poskytnuté pri objednávkovom procese spracúva SDPROG.COM a nasledujúce subjekty v rozsahu uvedenom nižšie:
• meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa uvedená ako dodacia adresa poskytuje prepravným spoločnostiam vo formulári štítku / prepravného listu, ktorý je zároveň objednávkou na doručenie zásielky v závislosti od zvoleného druhu zásielky (DPD, GLS, DHL, FEDEX):
• meno a priezvisko, adresa, daňové identifikačné číslo uvedené ako údaje, na ktoré sa predáva doklad, ktorý má byť vystavený, sa prenášajú vo forme predajného dokladu do účtovného systému,
• e-mailová adresa sa nepreposiela.
Ak používate externý platobný systém, všetky údaje poskytnuté po prechode na webovú stránku platobného operátora zostávajú evidované iba v jeho databáze a nie sú žiadnym spôsobom dostupné ani uchovávané spoločnosťou SDPROG.COM
C. Prihlásenie na odber newslettera
Ak sa prihlásite na odber noviniek a súhlasíte s tým pre jej odber v registračnom alebo objednávkovom procese uveďte iba svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám budú zasielané obchodné informácie od Správcu, z ktorej odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz, ktorý Vám bol doručený v e-maili „Odhlásiť sa z odberu “ z bulletinu “.
Údaje poskytnuté pri prihlásení sa na odber noviniek spracúva iba SDPROG.COM
IV. Vaše osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky po vstupe na SDPROG.COM
A. SDPROG.COM ( server )
IT systém používaný SDPROG.COM automaticky zhromažďuje v protokoloch údaje týkajúce sa zariadenia, ktoré používate pri pripájaní k SDPROG.COM. Tieto údaje sa zhromažďujú iba na štatistické účely a týkajú sa: typu zariadenia, operačného systému, typu webového prehliadača, rozlíšenia obrazovky, farebnej hĺbky, IP, poskytovateľa internetových služieb alebo adresy vstupu na SDPROG.COM a používajú sa iba v optimalizačnom procese NEXDIAG .EU pre čo najlepšiu používateľskú skúsenosť.
Tieto údaje sa nikdy nekombinujú s údajmi uvedenými v časti III a sú len materiálom pre štatistickú analýzu a mechanizmy na opravu systémových chýb.
B. Cookies
SDPROG.COM používa technológiu “cookies”, tj textových súborov umiestnených na vašom zariadení, aby umožnil SDPROG.COM rozpoznať vás a prispôsobiť SDPROG.COM vašim potrebám.
SDPROG.COM používa cookies na:
• zapamätanie si prihlásenia;
• zapamätanie si obsahu košíka;
• zapamätanie si predvolieb zobrazenia SDPROG.COM;
• vytváranie štatistík a reportov o sledovanosti pre fungovanie SDPROG.COM.
Ak nesúhlasíte s umiestnením súborov cookie na vašom zariadení, môžete ich umiestnenie zablokovať konfiguráciou webového prehliadača. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v súboroch pomocníka vášho webového prehliadača. Bohužiaľ, ak zablokujete súbory cookie zo stránky SDPROG.COM, nemôžeme zaručiť jej správne fungovanie.
Ak súhlasíte s umiestnením súborov cookie na vašom zariadení, ale po dokončení návštevy SDPROG.COM by ste ich chceli vymazať, môžete to urobiť bez rizika a informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v súboroch pomocníka vášho webový prehliadač.
C. Google Analytics ( cookies )
Google Analytics využíva technológiu „cookies“, tj textových súborov umiestnených na vašom zariadení, aby SDPROG.COM umožnil analyzovať zdroje návštevnosti a spôsob, akým ju návštevníci používajú.
Google zhromažďuje na svojich serveroch údaje získané umiestnením súborov cookie do zariadení a tieto informácie používa na vytváranie prehľadov a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s návštevnosťou a používaním internetu.
Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, že tieto osoby spracúvajú takéto informácie v mene spoločnosti Google.
Tieto údaje sa nikdy nekombinujú s údajmi uvedenými v časti III a sú len materiálom pre štatistickú analýzu a mechanizmy na opravu systémových chýb.
Ak nesúhlasíte s umiestnením súborov cookie na vašom zariadení, môžete ich umiestnenie zablokovať správnou konfiguráciou webového prehliadača. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v súboroch pomocníka vášho webového prehliadača. Bohužiaľ, ak zablokujete súbory cookie Google, nemôžeme zaručiť správne fungovanie SDPROG.COM
Ak súhlasíte s umiestnením súborov cookie Google do vášho zariadenia, ale po dokončení návštevy SDPROG.COM by ste ich chceli vymazať, môžete to urobiť bez rizika a informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v súboroch pomocníka váš webový prehliadač.
D. Google AdWords (cookies)
Google AdWords používa technológiu „cookies“, tj textové súbory umiestnené na vašom zariadení, aby SDPROG.COM mohol posúdiť správnosť a efektívnosť reklamných aktivít pomocou siete AdWords.
Google zhromažďuje na svojich serveroch údaje získané umiestnením súborov cookie do zariadení a tieto informácie používa na vytváranie prehľadov a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s návštevnosťou a používaním internetu.
Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo v prípade, že tieto osoby spracúvajú takéto informácie v mene spoločnosti Google.
Tieto údaje sa nikdy nekombinujú s údajmi uvedenými v časti III a sú len materiálom pre štatistickú analýzu a mechanizmy na opravu systémových chýb.
Ak nesúhlasíte s umiestnením súborov cookie na vašom zariadení, môžete ich umiestnenie zablokovať správnou konfiguráciou webového prehliadača. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v súboroch pomocníka vášho webového prehliadača. Bohužiaľ, v prípade zablokovania súborov cookie Google nemôžeme zaručiť správne fungovanie SDPROG.COM.
Ak súhlasíte s umiestnením súborov cookie Google na vašom zariadení, ale po dokončení návštevy SDPROG.COM by ste ich chceli vymazať, môžete to urobiť bez rizika a informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v súboroch pomocníka vášho webového prehliadača.
V. Zásady ochrany osobných údajov partnerov SDPROG.COM
SDPROG.COM veľmi starostlivo vyberá svojich obchodných partnerov a rovnako starostlivo overuje odkazy na iné webové stránky umiestnené na SDPROG.COM. SDPROG.COM však nezodpovedá za štandard a politiku ochrany súkromia, ktorú uplatňujú vlastníci, prevádzkovatelia alebo správcovia týchto webových stránok. Preto odporúčame, aby ste si každého nášho partnera overili sami a sami sa rozhodli, či mu chcete zveriť svoje osobné údaje.
VI. Zdieľanie vašich osobných údajov
V osobitných situáciách, kedy platná legislatíva vyžaduje, aby Správca sprístupnil zhromaždené údaje štátnym orgánom, SDPROG.COM takéto údaje poskytne. Okrem týchto situácií budú vaše osobné údaje zverejnené iba v rozsahu, na účel a na subjekty uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
VII. Zmena bezpečnostnej politiky SDPROG.COM
SDPROG.COM si vyhradzuje právo zmeniť zásady ochrany osobných údajov, ak to vyžaduje platná legislatíva, zmenia sa technologické podmienky prevádzky SDPROG.COM alebo zmena zavedie vyšší štandard, ako je zákonom požadované minimum.
SDPROG.COM bude o takejto zmene informovať e-mailom (na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii).
Aktuálny text zásad ochrany osobných údajov je vždy dostupný na: sdprog.com/polityka-prywatnosci
VIII. kontakt
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov a bezpečnosti vašich osobných údajov, obráťte sa na Správcu nasledujúcim spôsobom:
• listom na adresu: E-VOLT Wojciech Zaremba, ul. Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów, Poľsko
• e-mailom: evolt.sprzedaz@gmail.com
• telefonicky: +48 531866455
SDPROG.COM vás kontaktuje pomocou uvedenej e-mailovej adresy a iba v špeciálnych situáciách používame Vami poskytnuté telefónne číslo.