Poskytnutí osobních údajů, jakož i souhlas s jejich zpracováním jsou zcela dobrovolné. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme pouze v rozsahu a za účelem, ke kterému jste udělili souhlas. Pokud se však rozhodnete nám údaje potřebné k vyřízení objednávky neposkytnout a nesouhlasíte s jejich zpracováním, nebudeme bohužel moci vaši objednávku vyřídit.
Mějte prosím na paměti, že kdykoliv:
• právo na přístup ke svým osobním údajům
• právo požadovat opravu vašich osobních údajů a jejich aktualizaci,
• právo požadovat výmaz vašich osobních údajů,
• právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,
• právo na přenositelnost osobních údajů,
Tato práva můžete uplatnit tím, že potřebné činnosti vykonáte sami a využijete naší pomoci, kterou Vám rádi poskytneme.
Dále bychom Vás rádi informovali, že máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, který se zabývá ochranou osobních údajů.
Ujišťujeme Vás, že naše společnost dodržuje restriktivní politiku zabezpečení osobních údajů a funguje na základě ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (“GDPR”). Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili, že se tato úroveň každým rokem zvyšuje. Věříme, že přečtení našich zásad ochrany osobních údajů vám umožní cítit se bezpečně a užít si nakupování v SDPROG.COM.
I. Kdo je správcem SDPROG.COM osobních údajů?
Správcem osobních údajů SDPROG.COM (dále jen Správce), tj. odpovědným za zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, je:
E-VOLT Wojciech Zaremba
Sołonka 58,
36-043 Straszydle
Polsko
NIP 8133518935
II. Jak chráníme a uchováváme vaše osobní údaje?
Správce má na SDPROG.COM zavedenou politiku zabezpečení osobních údajů a politiku zabezpečení IT systému, které zajišťují účinnou ochranu Vašich osobních údajů.
Mezi nejdůležitější prvky systému ochrany osobních údajů patří:
• přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze těm zaměstnancům SDPROG.COM, kteří byli proškoleni v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a podepsali příslušné závazky k jejich ochraně.
• IT systém SDPROG.COM splňuje všechny standardy ochrany osobních údajů.
K zajištění ochrany zpracovávaných údajů byla přijata technická a organizační opatření v souladu s požadavky stanovenými v ustanoveních o ochraně osobních údajů, včetně Nařízení ministra vnitra a správy ze dne 29. dubna 2004 o dokumentaci zpracování osobních údajů a technických a organizačních podmínkách, které by měla splňovat zařízení a IT systémy používané ke zpracování osobních údajů (Sbírka zákonů č. 100, položka 1024) a pokyny nařízení GDPR.
Správce splnil veškeré povinnosti stanovené zákonem v oblasti ochrany osobních údajů.podst. jm.
Správce bude poskytnuté osobní údaje uchovávat do doby, než bude existovat základ pro jejich zpracování – tj. v případě souhlasu do jeho odvolání, omezení nebo jiných úkonů omezujících tento souhlas, v případě nezbytnosti údajů pro plnění smlouvy – po dobu jejího plnění nebo do promlčení nároků z ní vyplývajících, a pokud je základem pro zpracování údajů oprávněný zájem Správce – dokud tento oprávněný zájem neexistuje.
III. Proč a jaké osobní údaje požadujeme?
A. Registrace
Při registraci prosím uveďte údaje potřebné k založení účtu na SDPROG.COM, abyste nemuseli ztrácet čas vyplňováním celého objednávkového formuláře při každém dalším nákupu. Registrací šetříte čas i peníze, protože registrovaní zákazníci se účastní věrnostního programu a získávají slevy za dříve uskutečněné nákupy.
Po přihlášení si může registrovaný zákazník také ověřit stav zadané objednávky a historii uskutečněných nákupů. Registrovaný a přihlášený zákazník může kdykoli samostatně opravovat, doplňovat nebo mazat údaje z SDPROG.COM
Při registraci prosím:
• jméno a příjmení – nezbytné pro pozdější vystavení prodejního dokladu a adresování zásilky;
• adresa (ulice, číslo popisné / nebo číslo popisné domu, PSČ a město) – nezbytné pro pozdější adresování zásilky;
• e-mail – nezbytný pro komunikaci související s využíváním SDPROG.COM
• telefonní číslo – nezbytné v případě volby některých způsobů doručení (vyžadováno dopravci)
Údaje poskytnuté při registraci jsou zpracovávány výhradně společností SDPROG.COM a nejsou využívány žádným jiným způsobem.
B. Zadání objednávky
Při zadávání objednávky nám prosím poskytněte údaje nezbytné pro zpracování objednávky, které jsou v případě registrovaných a přihlášených zákazníků částečně shromažďovány automaticky z údajů poskytnutých při registraci.
Při objednávce prosím uveďte:
• jméno a příjmení nebo název firmy/instituce – nutné pro vystavení prodejního dokladu a adresování zásilky;
• adresa (ulice, číslo popisné / nebo číslo domu a bytu, PSČ a město) – nutné k adresování zásilky;
• e-mail – nezbytný pro komunikaci související s realizací zakázky;
• telefonní číslo – nutné v případě volby některých způsobů doručení (vyžadováno dopravci).
Pokud si zákazník při zadávání objednávky zvolí doručení na jinou adresu, než je adresa uvedená při registraci nebo zadávání objednávky, uveďte také:
• jméno a příjmení nebo název společnosti/instituce – nezbytné pro adresování zásilky;
• adresa (ulice, číslo popisné / nebo číslo domu a bytu, PSČ a město) – nutné k adresování zásilky;
• telefonní číslo na příjemce zásilky – nutné v případě volby některých způsobů doručení (vyžadováno dopravci).
Pokud se zákazník při zadávání objednávky rozhodne vystavit prodejní doklad na jiné údaje, než které byly uvedeny při registraci nebo zadávání objednávky, uveďte dodatečně:
• jméno a příjmení nebo název společnosti/instituce – nezbytné pro vystavení dokladu o prodeji;
• adresa (ulice, číslo popisné / nebo číslo domu a bytu, PSČ a město) – nutné pro vystavení dokladu o prodeji;
• DIČ – nutné pro vystavení dokladu o prodeji.
Údaje poskytnuté v rámci objednávkového procesu jsou zpracovávány SDPROG.COM a následujícími subjekty v níže uvedeném rozsahu:
• jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa uvedená jako doručovací adresa jsou poskytovány přepravním společnostem ve formě štítku / nákladního listu, který je zároveň objednávkou na doručení zásilky v závislosti na zvoleném typu zásilky (DPD, GLS, DHL, FEDEX):
• jméno a příjmení, adresa, daňové identifikační číslo uvedené jako údaje, ke kterým má být prodejní doklad vystaven, jsou předávány ve formě prodejního dokladu do účetního systému,
• e-mailová adresa není předávána.
Pokud používáte externí platební systém, všechny údaje poskytnuté po přechodu na webové stránky poskytovatele plateb zůstávají registrovány pouze v jeho databázi a nejsou žádným způsobem dostupné ani ukládány SDPROG.COM
C. Přihlášení k odběru newsletteru
Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru a souhlasíte s jeho zasíláním v procesu registrace nebo objednávky, uveďte prosím pouze svou e-mailovou adresu, na kterou budou zasílány obchodní informace od Správce, ze kterého se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz obdržený v e-mailu “Odhlásit se” z odběru newsletteru “.
Údaje poskytnuté při přihlášení k odběru newsletteru zpracovává pouze SDPROG.COM
IV. Vaše osobní údaje, které jsou shromažďovány automaticky po zadání SDPROG.COM
A. SDPROG.COM ( server )
IT systém, který SDPROG.COM používá, automaticky shromažďuje v protokolech údaje týkající se zařízení, které používáte při připojování k SDPROG.COM . Tyto údaje jsou shromažďovány pouze pro statistické účely a týkají se: typu zařízení, operačního systému, typu webového prohlížeče, rozlišení obrazovky, barevné hloubky, IP, poskytovatele internetových služeb nebo adresy vstupu do SDPROG.COM a používají se pouze v procesu optimalizace NEXDIAG .EU pro co nejlepší uživatelský zážitek.
Tyto údaje nejsou nikdy kombinovány s údaji uvedenými v části III a jsou pouze podkladem pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.
B. Cookies
SDPROG.COM používá technologii “cookies”, tj. textové soubory umístěné na vašem zařízení, aby SDPROG.COM vás mohli rozpoznat a přizpůsobit SDPROG.COM vašim potřebám.
SDPROG.COM používá soubory cookie k:
• zapamatování přihlášení;
• zapamatování obsahu vašeho košíku;
• zapamatování vašich preferencí zobrazení SDPROG.COM;
• vytváření statistik a přehledů o sledovanosti pro fungování SDPROG.COM.
Pokud nesouhlasíte s umístěním souborů cookie na vašem zařízení, můžete jejich umístění zablokovat konfigurací webového prohlížeče. Informace o tom, jak to provést, naleznete v souborech nápovědy vašeho webového prohlížeče. Bohužel, pokud zablokujete soubory cookie z SDPROG.COM, nemůžeme zaručit jejich správnou funkci.
Pokud souhlasíte s umístěním souborů cookie do vašeho zařízení , ale po dokončení návštěvy SDPROG.COM byste je chtěli smazat, můžete tak učinit bez rizika a informace o tom, jak to udělat, naleznete v souborech nápovědy vašeho webového prohlížeče.
C. Google Analytics ( soubory cookie )
Google Analytics používá technologii “cookies”, tj. textových souborů umístěných ve vašem zařízení, aby SDPROG.COM umožnila analyzovat zdroje návštěvnosti a způsob, jakým ji návštěvníci používají.
Společnost Google shromažďuje na svých serverech údaje získané umístěním souborů cookie do zařízení a používá tyto informace k vytváření zpráv a poskytování dalších služeb souvisejících s provozem a používáním internetu.
Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo v případě, že tyto osoby zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google.
Tyto údaje nejsou nikdy kombinovány s údaji uvedenými v části III a jsou pouze podkladem pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.
Pokud nesouhlasíte s umístěním souborů cookie na vašem zařízení, můžete jejich umístění zablokovat správnou konfigurací webového prohlížeče. Informace o tom, jak to provést, naleznete v souborech nápovědy vašeho webového prohlížeče. Bohužel, pokud zablokujete soubory cookie Google, nemůžeme zaručit správné fungování SDPROG.COM
Pokud souhlasíte s umístěním souborů cookie Google do vašeho zařízení , ale po dokončení návštěvy SDPROG.COM byste je chtěli smazat, můžete tak učinit bez rizika a informace o tom, jak to udělat, naleznete v souborech nápovědy vašeho webového prohlížeče.
D. Google AdWords ( cookies )
Google AdWords používá technologii “cookies”, tj. textové soubory umístěné ve vašem zařízení, aby SDPROG.COM umožnila posoudit správnost a účinnost reklamních aktivit pomocí sítě AdWords.
Společnost Google shromažďuje na svých serverech data získaná umístěním souborů cookie do zařízení a tyto informace používá k vytváření zpráv a poskytování dalších služeb souvisejících s provozem a používáním internetu.
Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo v případě, že tyto osoby zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google.
Tyto údaje nejsou nikdy kombinovány s údaji uvedenými v části III a jsou pouze podkladem pro statistickou analýzu a mechanismy pro opravu systémových chyb.
Pokud nesouhlasíte s umístěním souborů cookie na vašem zařízení, můžete jejich umístění zablokovat správnou konfigurací webového prohlížeče. Informace o tom, jak to provést, naleznete v souborech nápovědy vašeho webového prohlížeče. Bohužel v případě, že dojde k zablokování souborů cookie společnosti Google, nemůžeme zaručit správné fungování SDPROG.COM.
Pokud souhlasíte s umístěním souborů cookie Google do vašeho zařízení, ale po dokončení návštěvy SDPROG.COM byste je chtěli smazat, můžete tak učinit bez rizika a informace o tom, jak to udělat, naleznete v souborech nápovědy vašeho webového prohlížeče.
V. Zásady ochrany osobních údajů SDPROG.COM partnerů
SDPROG.COM velmi pečlivě vybírá své obchodní partnery a stejně pečlivě ověřuje odkazy na jiné webové stránky zveřejněné na SDPROG.COM. SDPROG.COM však neodpovídá za standardy a zásady ochrany osobních údajů uplatňované vlastníky, provozovateli nebo správci těchto webových stránek. Proto doporučujeme, abyste si každého z našich partnerů ověřili sami a sami se rozhodli, zda jim chcete svěřit své osobní údaje.
VI. Sdílení vašich osobních údajů
Ve zvláštních situacích, kdy platné právní předpisy vyžadují, aby Správce zpřístupnil shromážděné údaje státním orgánůmes, SDPROG.COM tyto údaje poskytne. S výjimkou těchto situací budou vaše osobní údaje zpřístupněny pouze v rozsahu, účelu a subjektech uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
VII. Změna bezpečnostní politiky
SDPROG.COM SDPROG.COM si vyhrazuje právo na změnu zásad ochrany osobních údajů, pokud to vyžadují platné právní předpisy, změní se technologické podmínky provozu SDPROG.COM nebo změna zavádí vyšší standard, než je minimum vyžadované zákonem.
SDPROG.COM o takové změně bude informovat e-mailem (na e-mailovou adresu uvedenou při registraci).
Aktuální znění zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na adrese:
sdprog.com/polityka-prywatnosci VIII. kontakt
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásad ochrany osobních údajů a zabezpečení vašich osobních údajů, obraťte se prosím na správce následujícím způsobem:
• dopisem na adresu: E-VOLT Wojciech Zaremba, ul. Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów, Polsko
• e-mailem: evolt.sprzedaz@gmail.com
• telefonicky: +48 531866455
SDPROG.COM vás kontaktuje pomocí uvedené e-mailové adresy a pouze ve zvláštních situacích použijeme vámi poskytnuté telefonní číslo.