1. OPĆE ODREDBE

1. SDPROG.COM online trgovina, koja djeluje pod adresom: sdprog.com, vodi E-VOLT Wojciech Zaremba, sa sjedištem u: Solonka 58, 36-043 Straszydle, djeluje pod oznakom NIP: 813-351-89-35, REGON: 180339428.
(2) Ova Pravila i propisi Online Trgovine definiraju principe kupnje u internetskoj trgovini SDPROG.COM i, posebno, načela i postupak sklapanja sporazuma o prodaji na daljinu kroz Trgovinu, kao i postupak za podnošenje pritužbi i postupak povlačenja iz sporazuma potrošača.
(3) U pogledu usluga koje se pružaju elektronički, ova pravila i uredbe su Pravilnik i uredbe iz članka 9. Zakona o pružanju elektroničkih usluga od 18. srpnja 2002. (tj. Časopis zakona iz 2020., točka 344, kako je izmijenjena).
(4) Pravilnik je upućen svim kupcima trgovine. Svi kupci su dužni upoznati se s odredbama Pravilnika i Pravilnika prije kupnje.
(5) Svaki kupac dužan je poštovati odredbe Pravilnika i Pravilnika. Prodaja se odvija na temelju verzije Uvjeti poslovanja na snazi u vrijeme reda.
(6) Svaki kupac može u svakom trenutku pročitati Pravila i propise klikom na hipervezuPostojna pravila i propisi\” na web stranici Trgovine sdprog.com. Pravila i propisi mogu se preuzeti i štampati u bilo koje vrijeme.
(7) Sve informacije sadržane na web stranici sdprog.com Shop koja se odnosi na proizvode (uključujući cijene), ne predstavljaju ponudu u smislu članka 66. Građanskog zakonika od 23. travnja 1964. (tj. Časopis zakona 2020., točka 1740., kako je izmijenjena), već poziv na sklapanje ugovora, u skladu s člankom 71. građanskog zakonika od 23. travnja 1964. (tj. Dnevnik zakona 2020., točka 1740., kako je izmijenjena). Kupac, slanjem naloga Form, daje ponudu za kupnju naznačenih dobara za cijenu i pod uvjetima navedenim u opisu.

2. DEFINICIJE

Uvjeti i uvjeti ovaj skup propisa koji organiziraju pravila korištenja usluga Trgovine od strane kupaca.
Potrošač (ugovori sklopljeni prije 1. siječnja 2021.) fizička osoba, sklapajući ugovor o građanskom pravu preko Trgovine, koja nije direktno povezana s njegovim poslovanjem ili profesionalnom djelatnošću.
Potrošači (ugovori sklopljeni od 1. siječnja 2021. nadalje) sljedeći se smatraju potrošačima:
fizička osoba koja preko Trgovine sklapa ugovor o građanskom pravu, a koja nije direktno povezana sa svojom ekonomskom ili stručnom aktivnošću tzv.Consumer sensu stricto\”
(St)
fizička osoba koja ulazi u ugovor o građanskom pravu preko Trgovine, direktno povezana sa svojim poslovanjem, kada sadržaj tog ugovora ukazuje da to nije profesionalne prirode za tu osobu, koja proizlazi posebno iz predmeta njegove ili njene poslovne djelatnosti, stavljene na raspolaganje na temelju odredbi Centralnog registra i informacija o poslovnoj djelatnosti tzv.Utjecaj na prava potrošača“.
Za potrebe ovih Uvjeta i uvjeta pretpostavlja se da se u nedostatku razlike između dviju grupa entiteta naznačenih, Uvjeti i uvjeti odnose i na potrošače sensu strikto i poduzetnike o pravima potrošača.
Mušterija fizička osoba (uključujući Potrošača) koja ima najmanje 13 godina (dokazuju da je on ili ona dobila pristanak zakonskog zastupnika), pravna osoba i organizaciona jedinica koja nije pravna osoba već kojima specifične odredbe odobravaju pravnu sposobnost, koja koristi Usluge koje pruža Trgovina.
Formular narudžbe usluga dostupna na web stranici Trgovine, pomoću koje kupac može napraviti kupnju, posebno dodavanjem robe u košaru i preciziranjem određenih uvjeta Ugovora o prodaji, npr. način dostave i plaćanja.
Košara element Trgovine gdje je vidljiva roba koju je odabrao kupac i gdje kupac može odrediti i izmijeniti detalje narudžbe, uključujući količinu kupljenih proizvoda.
Trgovina web stranica koja pripada prodavatelju, dostupna pod domenom: sdprog.com, preko koje klijent može kupiti robu od prodavatelja.
Prodavač E-VOLT Wojciech Zaremba sa sjedištem u: Solonka 58, 36-043 Straszydle, NIP: 813-351-89-35, REGON: 180339428 koji u toku svoje komercijalne ili profesionalne djelatnosti nudi prodaju preko svoje web stranice.
Roba pokretna stavka koja se trguje između Trgovine i Kupca, uvjeti prodaje od kojih su navedeni u rednom obrascu.
Ugovor o prodaji ugovor o prodaji robe na daljinu koji je naručitelj zaključio preko Trgovine, obično putem Rednog obrasca.

3. PRISTUP I POSTUPAK NAREDBI

(1) Preduslov za korištenje Trgovine je čitanje i prihvaćanje ovih Uvjeti poslovanja. Postavljanjem naloga kupac prihvaća sadržaj Uvjeti poslovanja.
(2) Narudžbe kupaca prihvaćaju se slanjem obrasca narudžbe, izvršenog preko web stranice: sdprog.com ili e-mailom na evolt.spruzedaz@gmail.com, 7 dana u tjednu, 24 sata dnevno.
(3) Narudžba robe se završava odabirom robe u kojoj je kupac zainteresiran, klikom na gumbADD TO CART\”, koji se nalazi pored opisa robe, a zatim, s razineCART\”, koji se nalazi u kartici Trgovine, završava Obrazac narudžbe, uključujući i izbor obrasca isporuke i plaćanja ili odabir opcije plaćanja pri isporuci, ako je dostupan za odabranu robu, a zatim kliknuvši na potvrdu kupnje.
(4) Poduzetnici, priznati kao tzv. poduzetnici o pravima potrošača (vidi definicijuPotrošača\” u ovim Uvjetima i uvjetima), koji ulaze u ugovore nakon 1. siječnja 2021. godine, morat će naznačiti, već u vrijeme naručivanja robe, da kupovina nije profesionalne prirode za njih.
(5) Nakon što se izvrši narudžba, kupac će dobiti potvrdu o narudžbi stavljenoj na njegovu/njenu e-mail adresu kako je navedeno u obrascu reda.
(6) Jednom kada kupac dobije potvrdu prihvatanja ponude, počinje prerada naloga prodavatelja, pri čemu:
a. u slučaju postavljanja naloga koji se isplaćuje po isporuci počinje najviše sljedećeg radnog dana, nakon njegove potvrde od strane Prodavca.
b. u slučaju narudžbe plaćene tradicionalnim transferom počinje nakon što se plaćanje za postavljenu narudžbu uplati na bankovni račun Trgovine.
7. Narudžbe postavljene u trgovini obrađuju se tijekom radnog vremena Trgovine (radnim danima, ponedjeljkom do petka, od 8:00 do 14:30 sati. Narudžbe postavljene radnim danima nakon 14:30 sati, subotom, nedjeljom ili praznicima bit će obrađene sljedećeg radnog dana. Iznimke su narudžbe za elektronički program (kod za aktiviranje), koji se obrađuju odmah i automatski 24/7 ako se plaćanje izvrši putem PayU-a, PayPal-a, Blik-a, platne kartice.
(8) Kupac će primiti poruku o prihvaćanju narudžbe za ispunjenje, što se shvaća kao prodajna izjava o prihvaćanju ponude. Po njezinom priznanju, od strane kupca, ugovor o prodaji se sklapa.
Za svaku narudžbu izdaje se račun za PDV, a na zahtjev kupca bit će poslan i račun za PDV.
10. Dostupni načini komunikacije između kupca i trgovine su:
a. e-mail evolt.sprzedaz@gmail.com
b. Telefon +48 531-866-455
Cijena navedena u narudžbi je ukupna vrijednost koju je kupac dužan platiti (prosječna cijena). Obuhvaća primjenjivu taksu. Trošak isporuke nije uračunat u cijenu jer ovisi o načinu isporuke koji je kupac odabrao za kupnju.
(12) Prodavač zadržava pravo promjene cijena u Trgovini, uvodi novu robu na prodaju, vodi i otkazuje promotivne kampanje ili tamo vrši promjene, u skladu s važećim zakonom.
(13) Ako je Potrošač dužan platiti više od dogovorene cijene opisane u prethodnom stavku, Trgovina će odmah obavijestiti Potrošača o toj činjenici, objašnjavajući razlog razlike u cijeni. Punjenje potrošača dodatnim troškovima odvijat će se tek nakon dobivanja izričitog pristanka potrošača.

4. Dostava i transportni troškovi

(1) Ispunjenje otpreme naloga u Trgovini odvija se putem:
Mašina za pakete
Kurir
elektronička isporuka (e-mail)
(2) Narudžbe koje se stavljaju u Trgovinu obrađuju se samo radnim danima. Narudžbe koje se polažu subotom, nedjeljom i praznicima bit će obrađene sljedećeg radnog dana.
(3) Vrijeme čekanja isporuke je obično: 1-2 dana. Vrijeme čekanja sastoji se od vremena obrade narudžbe, odnosno završetka robe za narudžbu i očekivano vrijeme isporuke, što je od 24 sata, u slučaju Poljske.
4. Prodavač nije odgovoran za kašnjenja uzrokovana prijevoznikom.
(5) Tijekom prikupljanja paketa koji dostavljač dostavlja, Kupac treba pažljivo provjeriti sadržaj i cjelovitost paketa, stanje vanjske ambalaže i stanje naručene robe u njegovoj prisutnosti. U slučaju oštećenja paketa, Kupac bi trebao sastaviti protokol o šteti s kurirom, u dva identična primjerka koje su potpisali Kupac i kurir.

5. POSTUPAK PLAĆANJA

1. U radu Trgovine moguće su sljedeće metode plaćanja:
gotovina pri isporuci o prikupljanju paketa;
transferom na bankovni račun 43 1140 2004 0000 3102 5451 2990;
by PayU, PayPal, Blik, PayCard; 2.
2. Kupac koji je odabrao opciju plaćanja bankovnim transferom dužan je platiti narudžbu u roku od pet (5) radnih dana od datuma izdavanja naloga. Inače ponuda prodavatelja nije obvezujuća i nalog se uklanja iz sustava. U nazivu plaćanja dovoljno je navesti samo broj naloga koji se postavlja. Postoji mogućnost produljenja roka plaćanja, uz prethodnu obavijest osoblju Trgovine.

6. ŽALBA

1. Prodavač odgovara pod jamstvom za fizičke i pravne nedostatke robe u mjeri određenoj u članku 556. i sljedećim člancima Zakona o građanskom zakoniku od 23. travnja 1964. (tj. Časopis zakona iz 2020., točka 1740., kako je izmijenjena).
2. Fizička defekt robe sastoji se u nesukladnosti prodane robe s ugovorom, što se događa kada:
Robe nemaju svojstva koja bi trebale imati zbog svrhe ugovora, koja proizlazi iz okolnosti ili planirane upotrebe;
Roba nema nekretnine, od kojih je prodavac zajamčio kupcu;
Roba nije prikladna za svrhu, o kojoj je kupac obavijestio prodavatelja na kraju ugovora, a prodavatelj nije napravio nikakve rezervacije u tu svrhu;
Roba je dostavljena kupcu u nepotpunom stanju. 3.
3. Pravna defekt robe nastaje kada su roba vlasništvo treće strane ili su opterećena pravom treće osobe, kada ograničenje upotrebe ili zbrinjavanja rezultira odlukom ili odlukom nadležnog tijela.
4. U slučaju potrošača, javna jamstva proizvođača ili subjekta koji stavlja robu na tržište, unutar opsega svoje poslovne aktivnosti, ili koji se predstavlja kao proizvođač, smatrat će se jednakima jamstvima prodavatelja. Međutim, prodavatelj neće biti odgovoran kada mu takva uvjeravanja nisu bila poznata ili mu nisu mogla biti poznata ili kada takva uvjeravanja nisu mogla utjecati na Potrošačevu odluku o sklapanju ugovora o prodaji, kao i kada je sadržaj takvih uvjeravanja ispravljen prije sklapanja ugovora o prodaji.
5. Prodavač će biti odgovoran pod jamstvom ako se otkrije fizička mana prije isteka dvije godine od datuma dostave robe potrošaču.
6. U slučaju potrošača, ako se utvrdi fizička mana prije isteka jedne godine od datuma izdavanja dobara, pretpostavlja se da je defekt ili njegov uzrok postojao u vrijeme izdavanja dobara.
7. Ako je kupac potrošač i fizička mana utvrđena prije isteka jedne godine od datuma isporuke prodane robe, pretpostavlja se da je defekt ili njegov uzrok postojao u vrijeme kada je opasnost prešla na kupca.
8. Ako roba ima manu, kupac može dati deklaraciju za smanjenje cijene ili povlačenje iz ugovora, osim ako prodavatelj odmah ne zamijeni defektnu robu bez defekta ili ukloni defekt. Ovo ograničenje se neće primjenjivati ako je roba već zamijenjena ili popravljena od strane prodavatelja, ili prodavatelj nije ispunio obvezu zamjene robe bez defekta ili uklanjanja defekta.
9. Ako roba ima defekt, kupac može zatražiti i da se roba zamijeni s nedostatkom ili da se defekt ukloni.
10. Kupac može, umjesto uklanjanja defekta koje je predložio prodavatelj, zatražiti zamjenu robe bez nedostataka ili, umjesto zamjene robe, tražiti uklanjanje defekta, osim ako je dovođenje robe u sukladnost s ugovorom na način koji je odabrao kupac nemoguće ili bi zahtijevalo prekomjerne troškove u usporedbi s načinom koji je predložio prodavatelj.
11. Kupac se ne smije povući iz ugovora ako je defekt beznačajan.
12. Žalbe koje se odnose na robu mogu se podnijeti:
a. u pisanom obliku, na adresu E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów;
b. e-mailom, na e-mail adresu naznačenu u potvrdi Reda.
13. Tužba bi trebala uključivati:
a. podaci osobe koja podnosi žalbu (ime i prezime, dopisna adresa, opcionalno e-mail adresa i broj telefona);
b. naznaka razloga pritužbe i sadržaja zahtjeva;
c. broj Reda, koji se pojavljuje u potvrdi prihvaćanja Reda;
d. original ili kopija dokaza kupnje (npr. primitak ili faktura) može olakšati podnošenje pritužbe, ali nije potrebno uložiti je.
14. Kupac, ostvarujući prava koja proizlaze iz garancije, dostavlja defektnu robu, na račun prodavatelja, na adresu: E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów.
15. Prodavac se obavezuje da će odgovoriti na žalbu u roku od četrnaest (14) dana od datuma njenog primitka.
16. Ako je žalba opravdana, prodavatelj se obvezuje zamijeniti neispravnu robu robom bez nedostataka ili ukloniti defekt u roku od četrnaest (14) dana od datuma podnošenja pritužbe od strane kupca.
17. U slučaju efektivnog povlačenja iz ugovora, prodavatelj se obvezuje da će vratiti uplatu u roku od četrnaest (14) dana, od datuma primitka povlačenja iz ugovora, uz uvjet da se povrat novca neće održati sve dok se roba ne primi natrag ili mušterija ne pruži dokaz o njihovom povratku.
18. Ako je Potrošač zatražio zamjenu robe ili uklanjanje defekta ili je dao izjavu o smanjenju cijene, navodeći iznos kojim će se cijena smanjiti, a prodavatelj nije odgovorio na ovaj zahtjev u roku od četrnaest (14) dana, prodavatelj se smatra da je priznao zahtjev.
19. Tvrdnja za ispravljanje defekta ili zamjenom dobara bez defekta roba će biti vremenski zabranjena s izostankom jedne (1) godine, računajući od datuma otkrića defekta. U slučaju potrošača, razdoblje ograničenja ne smije se završiti prije isteka dvije (2) godine.
20. Gore navedene odredbe ne isključuju mogućnost prodavatelja da osigura garanciju za kupljenu robu, koja je predviđena zasebnim jamstvenim propisima.

7. PRAVO IZDANJA

1. U skladu sa Zakonom o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (tj. Dnevnik zakona iz 2020., točka 287, kako je izmijenjena), Potrošač se može povući iz ugovora o prodaji robe kupljene iz Trgovine, bez ikakvog razloga, davanjem relevantne izjave u pisanom obliku, u roku od četrnaest (14) dana, računajući od datuma isporuke robe (tj. od datuma primitka robe od strane Potrošača).
2. Potrošač može povući iz ugovora podnoseći prodavcu deklaraciju o povlačenju iz ugovora. Modelska deklaracija je ograđena kao prilog broj 1 u ovim uvjetima.
3. Deklaraciju o povlačenju iz ugovora treba poslati na adresu: E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów.
4. Potrošač će vratiti robu prodavcu u roku od četrnaest (14) dana od datuma povlačenja.
5. Povratak robe mora se izvršiti na adresu prodavatelja: E-VOLT Synów Pułku 1, 35-507 Rzeszów.
6. Prodavač, u roku od četrnaest (14) dana od dana primitka obavijesti o povlačenju iz ugovora, vraća potrošaču sva plaćanja koja izvrši Potrošač, uključujući troškove isporuke robe, ali povrat neće biti izvršen dok se roba ne primi natrag ili potrošač pruži dokaz o povratku.
7. Prodavač će vratiti plaćanje istim načinom plaćanja koji koristi Potrošač.
8. Potrošač će snositi troškove vraćanja robe prodavcu.
9. Pravo povlačenja ugovora o prodaji ne smije se odobriti potrošaču u odnosu na ugovor:
u kojem je predmet performanse nerefabricirana stavka proizvedena po specifikacijama potrošača ili služi kako bi zadovoljio svoje individualne potrebe;
u kojem je predmet izvedbe predmet koji se brzo pogoršava ili ima kratak rok trajanja;
u kojem je predmet izvedbe predmet isporučen u zapečaćenom paketu koji se ne može vratiti nakon otvaranja paketa iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je paket otvoren nakon isporuke;
gdje je predmet izvedbe pružanje robe koja je po svojoj prirodi nerazdvojna od druge robe nakon isporuke;
gdje je predmet izvedbe zvučna ili vizualna snimka ili računalni softver koji se isporučuje u zapečaćenoj ambalaži ako je ambalaža otvorena nakon isporuke;
za nabavu novina, periodika ili časopisa s izuzetkom ugovora o pretplati;
gdje cijena ili primici zavise od fluktuacija na financijskom tržištu koje su izvan kontrole trgovca i mogu nastati prije kraja razdoblja povlačenja;
za opskrbu digitalnim sadržajem koji nije evidentiran na opipljivom mediju ako je uspješnost počela ekspresnim pristankom potrošača prije kraja razdoblja povlačenja i nakon što je trgovac obavijestio potrošača o gubitku prava povlačenja;
10. pravo povlačenja iz ugovora sklopljenog na daljinu ne smije se dodijeliti subjektu osim Potrošaču, u smislu usvojenog za potrebe ovih Uvjeti i uvjeta (vidi definicijuPotrošača\”).

8. Out-OF-Courte dispute resolution

1. U slučaju da postupak pritužbe ne donese rezultat koji potrošač očekuje, potrošač može iskoristiti, između ostalog:
Medijacija koju provodi lokalno nadležni Provincijski inspektorat trgovinske inspekcije, na koju treba podnijeti zahtjev za posredovanje. U pravilu, postupak je besplatan. Popis inspektorata se može naći na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Pomoć lokalno nadležnog stalnog arbitražnog arbitražnog suda za zaštitu potrošača koji posluje u Provincial Inspectionate of Trade Inspection, na koji treba podnijeti zahtjev za razmatranje predmeta pred arbitražnim sudom. U pravilu, postupak je besplatan. Popis sudova dostupan je na: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Besplatna pomoć općinskog ili oblasnog potrošačkog pravobranitelja.
Internet platforma ODR dostupna na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Ovo poglavlje pod nazivomRešenje sporova izvan suda“ ne odnosi se na jednu kategoriju osoba opisanu u ovim uvjetima kao potrošači, tzv.Preduzetnici o pravima potrošača“, koji su stupili na snagu za ugovore sklopljene od 1. siječnja 2021. S obzirom na to, za sve ugovore, ovo poglavlje se odnosi samo na subjekte koji pripadaju tzv. kategoriji Consumer sensu strikto.

9. ZAŠTITA PODATAKA

1. Kupac, stavljanjem naloga, pristaje na obradu, koju daje on/nje, svojih osobnih podataka, u svrhu ispunjavanja i servisiranja naloga, od strane prodavatelja, koji je i kontrolor osobnih podataka, u smislu članka 7.
2. Administrator osobnih podataka koje daje kupac prilikom korištenja Trgovine je prodavatelj.
3. Osobni podaci, sadržani u Sellerovoj bazi podataka, ne smiju se prenijeti subjektima koji ne sudjeluju u obavljanju Ugovora o prodaji.
4. Kupac, u skladu s člankom 15.
5. Pružanje osobnih podataka je dragovoljno, međutim, nedostatak pristanka na obradu osobnih podataka sprječava ispunjenje narudžbe naručitelja.
6. Detaljne informacije o osobnim podacima i zaštiti privatnosti nalaze se u karticiPolitika privatnosti“ na web stranici Trgovine.

10. KONAČNE ODREDBE

1. Pravilima i uredbama utvrđena su načela za zaključivanje i izvršenje sporazuma o prodaji robe za robu prikazanog na web stranici Trgovine.
2. Ugovor o prodaji sklapa se između kupca i prodavca.
3. Uvjeti poslovanja dostupni su svim klijentima u elektroničkom obliku na web stranici Trgovine sdprog.com.
4. Da bi se koristile Trgovinske usluge, potrebno je imati opremu koja omogućava pristup Internetu i web preglednik koji omogućava prikaz web stranica, kao i pružanje e-mail adrese za slanje informacija o provedbi narudžbe.
5. Zabranjeno je svakome, uključujući kupce, da stavlja ilegalne sadržaje na web stranicu Trgovine.
6. U stvarima koje nisu obuhvaćene ovim Uvjetima i uvjetima korištenja primjenjuju se relevantne odredbe uobičajeno primjenjivog prava.
7. Ovi Uvjeti i uvjeti ne isključuju niti ograničavaju nijedno od prava kupca koji je potrošač, na što ima pravo prema obveznim odredbama zakona. U slučaju bilo kakvog sukoba između odredbi Uvjeti i uvjeta i obveznih odredbi prava koje mu daju prava potrošačima, odredbe koje su u pitanju prevladavaju.
8. U slučaju da bilo koja odredba ovih uvjeta ili uvjeta postane neispravna ili neučinkovita, valjanost cjelokupnih Uvjeti i uvjeta u preostalom dijelu neće biti pogođena.U tom slučaju, stranke će zamijeniti nevažeću ili neučinkovitu odredbu drugom odredbom koja što je bliže moguće odražava namjeravanu ekonomsku svrhu.U skladu s tim, to će se primjenjivati i na bilo kakve praznine u uvjetima i uvjetima.